ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΛΑΜΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2009 με έδρα τα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας. Η επιχείρηση δημιούργησε μια πρότυπη μονάδα τυποποίησης ελαιολάδου και ελιάς από τη Μεσσηνία, τη Κρήτη τη Χαλκιδική αξιοποιώντας και την παραγωγή της από τους ιδιόκτητους ελαιώνες με 2000 ελιές.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η εταιρία δημιούργησε δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών στην Ελλάδα μέσω του οποίου πωλεί και υποστηρίζει τα προϊόντα της ενώ παράλληλα αναπτύσσει αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα.