ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

Η ΛΑΜΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. δύναται να παράγει προϊόντα ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας της δικής σας επιλογής για κάθε ανάγκη της αγοράς. Η ανώτερη ποιότητα του ελαιολάδου της εταιρίας μας μπορεί να τυποποιείται σε διαφορετικούς τύπους συσκευασίας με δική σας ετικέτα, με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την ικανοποίηση των καταναλωτών και την μεγιστοποίηση των πωλήσεων.